Valley Vista

Monsoon

Mary Chavez

Senior

Singles

1

Doubles

1


Overall Record

9 - 13

Singles 1

4 - 7

Doubles 1

5 - 6


Singles #1
Aug 22

Details

vs
L
19-21, 21-19, 13-21
Aug 24

Details

vs
L
6-21, 9-21
Aug 29

Details

vs
L
18-21, 9-21
Sep 5

Details

vs
W
21-8, 21-12
Sep 6

Details

vs
W
21-15, 20-22, 21-15
Sep 11

Details

vs
L
16-21, 21-19, 7-21
Sep 14

Details

vs
W
21-11, 21-10
Sep 25

Details

vs
L
15-21, 18-21
Sep 26

Details

vs
T
Not entered
Sep 28

Details

vs
L
17-21, 17-21
Oct 16

Details

vs
W
21-6, 21-4