Hamilton

Huskies

Samiya Bodhankar

Senior

Singles

1

Doubles

2


Overall Record

26 - 0

Singles 1

17 - 0

Doubles 2

9 - 0


Singles #1
Aug 24

Details

vs
W
21-6, 21-4
Aug 29

Details

vs
W
21-16, 21-8
Aug 31

Details

vs
W
21-17, 21-12
Sep 6

Details

vs
W
21-8, 21-16
Sep 11

Details

vs
W
21-4, 21-3
Sep 19

Details

vs
W
21-7, 21-3
Sep 22

Details

vs
W
21-7, 21-9
Sep 25

Details

vs
W
21-15, 21-4
Sep 28

Details

vs
W
21-6, 21-4
Oct 17

Details

vs
W
21-9, 21-3
Oct 23

Details

vs
W
21-4, 21-5
Oct 24

Details

vs
W
21-7, 21-4
Oct 26

Details

vs
W
15-21, 21-13, 21-12
Oct 28

Details

vs
W
21-15, 21-13
Doubles #2 W/ Sahasra Pechetty