Cactus

Cobras

27 Feb

3:45 pm

JV vs
Seton Catholic Prep JV
Not Entered

27 Feb

6:00 pm

Varsity @
Seton Catholic Prep Varsity
Nikolay Stegon 85
Ayden Delgado 16
Eli Torres 10

28 Feb

3:45 pm

JV vs
Greenway JV
Not Entered

28 Feb

7:00 pm

Varsity @
Greenway Varsity
Jordan Marrufo 45
Raven Anderson 43
Anthony Navarro 41

01 Mar

3:45 pm

Varsity vs
Coconino Varsity
Anthony Navarro 77
Jordan Marrufo 38

01 Mar

3:45 pm

JV vs
Coconino JV
Not Entered