Mountain Ridge

Mountain Lions

Lincoln Baldonado

Senior

Singles

1

Doubles

1


Overall Record

23 - 0

Singles 1

13 - 0

Doubles 1

10 - 0


Doubles #1 W/ Kaleb Williams
Doubles #1 W/ Rayhaan Basha
Doubles #1 W/ Nithil Balamurugan