Brophy Prep

Broncos

Shane Klemish

Senior


Overall Record

14 - 0

Singles 1

1 - 0

Singles 2

2 - 0

Singles 3

1 - 0

Singles 4

1 - 0

Singles 5

2 - 0

Doubles 1

3 - 0

Doubles 2

2 - 0

Doubles 3

2 - 0


Singles #4
Feb 26

Details

vs
W
6-2, 6-1
Doubles #2 W/ Hugh Campbell
Singles #2
Mar 14

Details

vs
W
6-0, 6-0
Apr 4

Details

vs
W
6-2, 6-1
Doubles #1 W/ Drew Postillion
Singles #5
Mar 20

Details

vs
W
6-4, 3-6, 10-6
Apr 1

Details

vs
W
6-1, 6-1
Doubles #3 W/ Nick Maroulis
Singles #1
Mar 28

Details

vs
W
6-3, 6-2
Doubles #1 W/ Nick Maroulis
Doubles #2 W/ Andrew Chong
Singles #3
Apr 8

Details

vs
W
6-4, 3-6, 10-5
Doubles #3 W/ Hugh Campbell