Basha

Bears

Sami Sadhasivam

Freshman

Singles

5

Doubles

3


Overall Record

16 - 14

Singles 5

9 - 7

Doubles 3

7 - 7


Singles #5